Termeni şi condiţii

ANEXA NR. 7

LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.

SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L este organizaţie cu personalitate juridică, ce sprijină interesele comunităţii din Cluj și din Romania, urmărind dezvoltarea și romovarea produselor naturale, un stil de viața echilibrat, terapiile alternative și creșterea gradului de preventie în rândul populatiei.

SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L are sediul în comuna Gilau, sat Somesu Rece nr. 80, judeţ Cluj, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J12/3336/2017, cod unic de inregistrare 37699200, IBANRO76INGB0000999906907980 deschis la ING Bank Cluj-Napoca legal reprezentată de consilier juridic GEORGESCU MARIUS BOGDAN

SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele/cursurile organizate de către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L şi/sau în incinta SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii sau produse online etc., prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), participarea la tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. etc.

Utilizarea acestui website dar şi a altor website-uri SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L..

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii documentului ”Termeni şi condiţii”, nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale, este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L.?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L., nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

 • Clienţii persoane fizice ai SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L., se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L..

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L., precum şi atunci când participaţi la evenimentele organizate de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L., vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L., vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L sau participării/achiziţionării de bilete/achitării tarifului pentru participare la evenimentele organizate de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L şi sau în incinta SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R., persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L;

 • Organizarea de expoziţii, cursuri, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;

 • Derularea activităţii comerciale/contractuale a SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L;

 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L;

 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

 • Management operaţional;

 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

 • Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

 • Activităţi de audit şi control/supraveghere;

 • Arhivare, scopuri statistice;

 • Colectare debite/Recuperare debite restante;

SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L şi sau în incinta SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

– Clienţi persoane fizice ai SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

– Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor,

dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menţionat, SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L si/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare.

În cazul plăţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionare bilete online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

 • fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dana@secretuldomnitei.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: comuna Gilau, sat Somesu Rece nr. 80, judeţ Cluj

Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L sau utilizarea serviciilor SECRETUL DOMNITEI TERAPII INTEGRATIVE S.R.L prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.